Skip to main content

Doelgroep

In de Polder Résidence en Polder Hoeve wonen kwetsbare ouderen die zorgbehoevend zijn. Bewoners hebben een somatische beperking of een dementieel beeld. Dementie is een verzamelnaam voor vele soorten ziekten, die zich openbaren met geheugenstoornissen, veranderingen in karakter en gedragsproblemen. In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende / toenemende cognitieve beperkingen op basis van verschillende dementiële beelden.

Ieder mens ondergaat deze ziekte anders, ieder mens verdient een individueel plan van aanpak. Een aangepast zorgplan. Gemeende aandacht, respect en geduld zijn vanzelfsprekendheden in de Polder Résidence. Geen massale bedoening. Oud worden en het gevoel ervaren de regie in de eigen handen te kunnen houden.

Mensen die niet meer thuis kunnen wonen door lichamelijke gebreken, kunnen in de Polder Résidence of Polder Hoeve terecht. Zij die normaal met de indicatie van een verpleeghuis in een regulier huis moeten wonen, omdat ze lichamelijk onmogelijk thuis kunnen blijven, kiezen ervoor om aan de Stoomweg te wonen. Dit is geen probleem aangezien de huizen voorzien zijn van faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De doelgroep is dus niet alleen psychogeriatisch maar ook somatisch.

Blijven Leven zoals je vroeger gewend was. Zonder zorgen, met zorg omgeven.